Rentoo

Strona wizytówka projektu

Cele projektu

Stworzenie mvp aplikacji przedstawiającą idee możliwości wypożyczania przedmiotów

Główne założenia

Aplikacja internetowa umożliwiająca wypożyczanie swoich przedmiotów innym osobom.

Założenia projektu

Technologie wykorzystane

Harmonogram spotkań

20.04.2021 – wybór tematu, omówienie wstępnych funkcjonalności aplikacji oraz wstępny podział
pracy
04.05.2021 – dokładne omówienie funkcjonalności oraz przydzielenie poszczególnych zadań do
danych członków zespołu
09.06.2021 – podsumowanie semestru i przedstawienie postępu prac nad projektem

28.10.2021 – zaprezentowanie opiekunowi dema aplikacji oraz wymienienie z nim uwag na temat
pewnych funkcjonalności oraz ewentualnych usprawnień
03.12.2021 – spotkanie podsumowujące, na którym została zaprezentowana opiekunowi ostateczna
wersja aplikacja wraz z uwzględnionymi uwagami

Możliwośći rozwoju

  1. profil potwierdzony dowodem osobistym aby zwiększyć rzetelność ogłoszeń
  2. zdjęcie przedmiotu przed wysyłką i przed zwrotem aby uniknąć wymuszeń
  3. dodanie mapowego API
  4. płatne promowanie ogłoszenia