Zespołowy projekt informatyczny

Strona wizytówka projektu

Cele projektu

Soon™

Główne założenia

Aplikacja internetowa umożliwiająca wypożyczanie swoich przedmiotów innym osobom.

Historia pracy

Soon™

Założenia projektu

Technologie wykorzystane

Prezentacja projektu

Soon™

Możliwośći rozwoju

  1. profil potwierdzony dowodem osobistym aby zwiększyć rzetelność ogłoszeń
  2. zdjęcie przedmiotu przed wysyłką i przed zwrotem aby uniknąć wymuszeń
  3. dodanie mapowego API
  4. płatne promowanie ogłoszenia